COLOR s.c Twoim partnerem w obsłudze wydarzeń artystycznych. Wspieramy wydarzenia, imprezy używając do tego bardzo nowoczesnej technologii.

Stale inwestujemy w nowy sprzęt wiodących producentów na rynku. Nasz magazyn jest teraz dostępny 24h z dużym zapleczem sprzętu

Oferujemy wynajem oświetlenia, scen, zadaszeń, nagłośnienia oraz pełną obsługę.

Kompleksowo zaplanujemy koncert, wydarzenie czy przedstawienie.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Tytuł Projektu: „Rozwój firmy Color i wzrost jej konkurencyjności elementem rozwoju ekonomicznego regionu”. Projekt realizowany w ramach Priorytetu II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. Działanie 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa